MŠ Sedmikráska
Jídelníček
O školce
Projekty
Režim dne
Jídelníček
Akce MŠ
Platby
Fotky
Kontakt

Přibližný sled denních činností

- 06:45 – budova školy se otevírá pro ranní přijímání dětí

- 06:45 – 08:00 – děti se scházejí v herně MŠ, čas je vyhrazen volné hře a plynulému zapojování dětí do kolektivu, je prováděna individuální péče a předškolní příprava

- 08:00 – 09:15 – cílené činnosti dle zájmu dětí - komunitní kruh, ranní cvičení, prožitkové hry, dramatizace, experimentování, projektové učení na základě praktických zkušeností

- 09:15 – 09:30 – příprava na svačinu (hygiena, chystání stolů)

- 09:30 – 09:45 - svačina

- 09:45 – 10:00 – hygiena, příprava na pobyt venku

- 10:00 – 12:00 – pobyt na zahrádce, na vycházce, délka pobytu dětí venku je přizpůsobována aktuálnímu počasí, jejich zdravotnímu stavu

- 12:00 – 12:30 – příprava na oběd, hygiena, oběd

- 12:30 – 14:15 – spánek u mladších dětí, odpočinkové činnosti starších dětí

- 13:00 - 14:30 – odpolední blok činností (výtvarných, pohybových, slovních, rozumových, matematicko-logických atd.), kroužky, pobyt venku

- 14:45 – 15:00 – příprava na svačinu (hygiena, chystání stolů), svačina

- 15:00 – 16:15 – volná hra dětí s jejich postupným odcházením domů

- 16:15 – budova školy se pro děti uzavíráScházení a rozcházení dětí

Doporučená doba přivádění a vyzvedávání dětí:

Ranní scházení dětí od 6.45 do 7.15 je ve třídě Berušek. Přivádění doporučujeme do 8.00 hodin, aby se dítě v klidu zapojilo do hry a nasvačilo se.

Odchod dětí po obědě od 12.30 – 13.00 hod, odpoledne od 15:00 do 16.15 hod. (Dítě si po15:45 vyzvednete ze třídy Zajíčků.)

POZOR!
Nevpouštějte do MŠ Sedmikráska cizího člověka!


Aktualizováno: 23.5.2013

Aktuality

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ A POHODOVÉ PRÁZDNINY A TĚŠÍME SE NA VÁS OPĚT 2.ZÁŘÍ !

Prázdninový provoz 2019

Ke stažení


Informace pro rodiče


Zápis do MŠ
© 2019