MŠ Sedmikráska
Jídelníček
O školce
Projekty
Režim dne
Jídelníček
Akce MŠ
Platby
Fotky
Kontakt

Přibližný sled denních činností

- 06:15 – budova školy se otevírá pro ranní přijímání dětí

- 06:15 – 08:00 – děti se scházejí v herně MŠ, čas je vyhrazen volné hře a plynulému zapojování dětí do kolektivu, je prováděna individuální péče a předškolní příprava

- 08:00 – 09:15 – cílené činnosti dle zájmu dětí - komunitní kruh, ranní cvičení, prožitkové hry, dramatizace, experimentování, projektové učení na základě praktických zkušeností

- 09:15 – 09:30 – příprava na svačinu (hygiena, chystání stolů)

- 09:30 – 09:45 - svačina

- 09:45 – 10:00 – hygiena, příprava na pobyt venku

- 10:00 – 12:00 – pobyt na zahrádce, na vycházce, délka pobytu dětí venku je přizpůsobována aktuálnímu počasí, jejich zdravotnímu stavu

- 12:00 – 12:30 – příprava na oběd, hygiena, oběd

- 12:30 – 14:15 – spánek u mladších dětí, odpočinkové činnosti starších dětí

- 13:00 - 14:30 – odpolední blok činností (výtvarných, pohybových, slovních, rozumových, matematicko-logických atd.), kroužky, pobyt venku

- 14:30 – 14:45 – příprava na svačinu (hygiena, chystání stolů), svačina

- 14:45 – 16:45 – volná hra dětí s jejich postupným odcházením domů

- 16:45 – budova školy se pro děti uzavíráScházení a rozcházení dětí

Doporučená doba přivádění a vyzvedávání dětí:

Ranní scházení dětí od 6.15 do 7.15 je ve třídě Žluťásků. Přivádění doporučujeme do 8.00 hodin, aby se dítě v klidu zapojilo do hry a nasvačilo se.

Odchod dětí po obědě od 12.30 – 13.00 hod, odpoledne od 15:00 do 16.45 hod. (Dítě si po15:45 vyzvednete ze třídy Žluťásků.)

POZOR!
Nevpouštějte do MŠ Sedmikráska cizího člověka!


Aktualizováno: 23.5.2013

Aktuality

Nové stránky sedmikraska.eu


Třída Bělásků je od zítřka 20.11.2020 v karanténě.


Nabídka zaměstnání

Mš Sedmikráska hledá asistenta pedagoga na celý úvazek, po dohodě možný zkrácený. Nástup ihned. Další info na tel.č. 702 235 006.

Preventivní hygienické opatření

Vážení rodiče, na základě zdravotní situace v Evropě, Vás prosíme, abyste před vstupem do třídy, použili dezinfekci na ruce umístěnou v chodbě u šaten.

Platby

Cena stravného 37,- Kč pro děti 3-6let
41,- Kč pro děti od 7let

číslo účtu pro stravné:12031621/0100 trvalý příkaz 3-6let 770,-Kč ; od 7let 860,-Kč vždy do 10. v měsíci
- pokud zadáte trvalý příkaz, vyúčtování stravného při nemoci proběhne na konci školního roku
- pokud máte zájem o měsíční vyúčtování platby budete platit každý měsíc uvedenou částku podle variabilního
symbolu na nástěnce

číslo účtu pro školné:115-8755030247/0100 trvalý příkaz 430,-Kč vždy do 10. v měsíci

Prázdninový provoz 2019

Ke staženíInformace pro rodiče


Zápis do MŠ
© 2020