MŠ Sedmikráska
Jídelníček
O školce
Projekty
Režim dne
Jídelníček
Akce MŠ
Platby
Fotky
Kontakt

Sedm pohádek pro maminky

Letošní besídky pro maminky měly společné téma - pohádky. V pondělí 11.5.2015 jsme začali ve třídě Veverek. Děti už pár týdnů připravovaly dárek a přáníčko, a také pilně cvičily básničky, písničky, tanečky a divadlo. V 15:45 to vypuklo – všechny židličky byly obsazené rodiči a i když byly děti trošičku napjaté, s první básničkou nervozita opadla. Maminkám zarecitovaly a zazpívaly a potom zahrály dvě pohádky – O kohoutkovi a slepičce a O poslušných kůzlátkách. Závěr patřil společnému tanečku s maminkou. Potom děti předaly maminkám dáreček a ve vedlejší třídě byla pro všechny přichystaná káva a stolečky k posezení. Věříme, že jste si besídku užili tak jako my. V úterý 12.5. – přivítala p. učitelka rodiče ve třídě „Zajíčků“. S doprovodem na kytaru si děti zahrály na hudební nástroje spolu s paní učitelkou Petrou písničku „Když jsem já sloužil…“ ,předškoláci přednesli báseň a malé děti ukázaly prstové cvičení s básničkou. Všichni společně zazpívali písničku s klavírem a zatancovali na hudbu J. Uhlíře a Z. Svěráka „Jaro dělá pokusy…“ Na závěr děti zahrály pohádku „ Jak včelička zachránila králíčka.“ Děti svým maminkám předaly dárečky, na kterých si daly moc záležet a určitě jim udělají velkou radost. Ve třídě byla příjemná atmosféra a všem se vystoupení dětí líbilo. Také děti ze třídy Berušek si připravily program pro maminky a tatínky a nemohly se dočkat, až jim vše předvedou. Společné téma- pohádky- se všem moc líbilo . Konečně byla středa 13.5. a děti mohly připravené pásmo básniček, písniček a tří pohádek ukázat. Na závěr si děti přišly pro své maminky a pozvaly je ke společnému tanečku. Potom daly maminkám dáreček a přáníčko, které pro ně vyrobily. Jistě od nich dostaly sladkou pusu! Přestože bylo 13., naše společné setkání se vydařilo a doufáme, že se všem líbilo.


Aktualizováno: 14.5.2015

Aktuality

Nové stránky sedmikraska.eu


Uzavření mateřské školy

Vážení rodiče, z důvodu nařízení vlády je naše mateřská škola od 1.3. 2021 uzavřena. Bližší informace naleznete na stránkách ministerstva školství https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna . Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení o ošetřovném https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu . Obědy jsou dětem odhlášeny automaticky.


Prázdninový provoz 2021

Prázdninový provoz je v naší mateřské škole od 2.-13.8.2021. Máte-li zájem, přihlaste své dítě do 4.3.2021 u třídních paní učitelek na jejich email. Netýká se rodičů na MD.

O přihlášku lze požádat emailem, přinést ji 17.3. 2021 od 8:00 do 16:00.  Termín vydání přihlášek je 10.3. 2021 od 8:30 do 16:00. Termín vrácení a vyzvednutí rozhodnutí je 17.3. od 8:00 do 16:00 v Mš.

Výdej přihlášek na prázdninový provoz v jednotlivých týdnech mateřských školách:

1.-16.7. 2021 Mš Letní 3 a Mš FAMILY Mazourova

19.-30.7. 2021 Mš Nopova 15 a Mš Šaumannova 20

2.-13.8. 2021 Na OSADĚ Koperníkova 6 a Mš Sedmikráska Zengrova 3.

Výdej přihlášek 10.3. 2021 8-16:00hod.

Odevzdání přihlášek 17.3.2021 8-16:00hod.


Preventivní hygienické opatření

Vážení rodiče, na základě zdravotní situace v Evropě, Vás prosíme, abyste před vstupem do třídy, použili dezinfekci na ruce umístěnou v chodbě u šaten.

Platby

Cena stravného 37,- Kč pro děti 3-6let
41,- Kč pro děti od 7let

číslo účtu pro stravné:12031621/0100 trvalý příkaz 3-6let 770,-Kč ; od 7let 860,-Kč vždy do 10. v měsíci
- pokud zadáte trvalý příkaz, vyúčtování stravného při nemoci proběhne na konci školního roku
- pokud máte zájem o měsíční vyúčtování platby budete platit každý měsíc uvedenou částku podle variabilního
symbolu na nástěnce

číslo účtu pro školné:115-8755030247/0100 trvalý příkaz 430,-Kč vždy do 10. v měsíci

Prázdninový provoz 2019

Ke staženíInformace pro rodiče


Zápis do MŠ
© 2021