MŠ Sedmikráska
Jídelníček
O školce
Projekty
Režim dne
Jídelníček
Akce MŠ
Platby
Fotky
Kontakt

Šablony pro děti, rodiče i pedagogy 2017-2019

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001250
Název projektu: Šablony pro děti, rodiče i pedagogy
Číslo výzvy: 02_16_022
Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP
Datum zahájení realizace projektu: 01.02.2017
Datum ukončení realizace projektu: 31.01.2019
Celková doba realizace projektu: 24 měsíců
Výše poskytnuté dotace: 330 184,00 Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Anotace projektu

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat, cílem je rozvoj školy v těchto oblastech: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, spolupráce s rodiči dětí a žáků.


Zvolené aktivity:

  • l/1.1 Školní asistent - personální podpora
  • l/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin
  • (Čtenářská pregramotnost, Matematická pregramotnost)
  • l/2.4 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
  • l/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)
  • l/3.1 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
  • l/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ


Aktualizováno: 21.4.2017

Aktuality

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ A POHODOVÉ PRÁZDNINY A TĚŠÍME SE NA VÁS OPĚT 2.ZÁŘÍ !

Prázdninový provoz 2019

Ke stažení


Informace pro rodiče


Zápis do MŠ
© 2019