MŠ Sedmikráska
Jídelníček
O školce
Projekty
Režim dne
Jídelníček
Akce MŠ
Platby
Fotky
Kontakt

Šablony pro děti, rodiče i pedagogy 2017-2019

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001250
Název projektu: Šablony pro děti, rodiče i pedagogy
Číslo výzvy: 02_16_022
Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP
Datum zahájení realizace projektu: 01.02.2017
Datum ukončení realizace projektu: 31.01.2019
Celková doba realizace projektu: 24 měsíců
Výše poskytnuté dotace: 330 184,00 Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Anotace projektu

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat, cílem je rozvoj školy v těchto oblastech: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, spolupráce s rodiči dětí a žáků.


Zvolené aktivity:

  • l/1.1 Školní asistent - personální podpora
  • l/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin
  • (Čtenářská pregramotnost, Matematická pregramotnost)
  • l/2.4 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
  • l/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)
  • l/3.1 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
  • l/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ


Aktualizováno: 21.4.2017

Aktuality

Nové stránky sedmikraska.eu


Třída Bělásků je od zítřka 20.11.2020 v karanténě.


Nabídka zaměstnání

Mš Sedmikráska hledá asistenta pedagoga na celý úvazek, po dohodě možný zkrácený. Nástup ihned. Další info na tel.č. 702 235 006.

Preventivní hygienické opatření

Vážení rodiče, na základě zdravotní situace v Evropě, Vás prosíme, abyste před vstupem do třídy, použili dezinfekci na ruce umístěnou v chodbě u šaten.

Platby

Cena stravného 37,- Kč pro děti 3-6let
41,- Kč pro děti od 7let

číslo účtu pro stravné:12031621/0100 trvalý příkaz 3-6let 770,-Kč ; od 7let 860,-Kč vždy do 10. v měsíci
- pokud zadáte trvalý příkaz, vyúčtování stravného při nemoci proběhne na konci školního roku
- pokud máte zájem o měsíční vyúčtování platby budete platit každý měsíc uvedenou částku podle variabilního
symbolu na nástěnce

číslo účtu pro školné:115-8755030247/0100 trvalý příkaz 430,-Kč vždy do 10. v měsíci

Prázdninový provoz 2019

Ke staženíInformace pro rodiče


Zápis do MŠ
© 2020