MŠ Sedmikráska
O školce
Projekty
Režim dne
Jídelníček
Akce MŠ
Platby
Fotky
Dokumenty
Kontakt

Šablony pro děti, rodiče i pedagogy 2017-2019

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001250
Název projektu: Šablony pro děti, rodiče i pedagogy
Číslo výzvy: 02_16_022
Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP
Datum zahájení realizace projektu: 01.02.2017
Datum ukončení realizace projektu: 31.01.2019
Celková doba realizace projektu: 24 měsíců
Výše poskytnuté dotace: 330 184,00 Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Anotace projektu

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat, cílem je rozvoj školy v těchto oblastech: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, spolupráce s rodiči dětí a žáků.


Zvolené aktivity:

  • l/1.1 Školní asistent - personální podpora
  • l/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin
  • (Čtenářská pregramotnost, Matematická pregramotnost)
  • l/2.4 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
  • l/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)
  • l/3.1 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
  • l/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ


Aktualizováno: 21.4.2017

AKTUALITY

Mikuláš

V úterý 5.12. se mohou děti těšit na Mikulášskou nadílku!

Divadelní představení

Předvánoční náladu nám navodí pohádka Jak pejsek a kočička chystali Vánoce, na kterou pojedeme 12.12. do Divadla loutek.

Posezení u vánočního stromečku

Letošní posezení u vánočního stromečku plánujeme takto:
12.12. (úterý) - Berušky
13.12. (středa) - Veverky
14.12. (čtvrtek) - Zajíčci

Ke stažení


Zápis do MŠ


Informace pro rodiče
© 2017