MŠ Sedmikráska
Jídelníček
O školce
Projekty
Režim dne
Jídelníček
Akce MŠ
Platby
Fotky
Kontakt

Potkal Mrazík Meluzínu-do tance se dali

Projektový týden u Zajíčků Téma projektu: Potkal Mrazík Meluzínu - do tance se dali. Termín realizace: 14. – 18. 1. 2019 Cíl projektu: * Využít prožitkové učení pro získávání nových poznatků. * Rozšířit znalosti dětí o ročních obdobích, umět rozpoznat a pojmenovat specifické znaky zimy. * Rozvíjet fantazii dětí při vlastním tvoření, seznámit děti s možností využití vlastního potenciálu při zapojení se do projektového spoluutváření. * Podporovat děti při snaze individuálního uplatnění v kolektivní činnosti k danému tématu. Není snad jediné dítě, které by nemilovalo zimu. Je obdobím různých sportovních radovánek, jako je bobování, bruslení, lyžování, koulování. Ale nejen to, protože k zimě patří vetší péče o zdraví, o zvířátka a v neposlední řadě s tím souvisí i nekonečné oblékání do spousty oděvů. Toto období je dosti dlouhé na to, abychom dětem pomohli pochopit, proč zima nastala, co všechno se na ochlazení podílí, seznámit je s hlubším významem pojmů, které dříve vnímaly pouze jako slova. Zamysleli jsme se společně a dali se do práce a zábavy, a tak mohly děti lépe pochopit, co je to např. chlad, vítr, vichřice, mráz, obleva aj. Snažili jsme se tyto věci dětem přiblížit trochu jinak, aby se na výuce podílely a věci poznaly pomocí prožitkového učení. Děti si tak zábavnou formou získaly spektrum znalostí a obohatily si svůj slovník o řadu pojmů, kterým teď mnohem lépe rozumí. Cílem našeho projektu bylo, aby měly děti možností spolupodílet se na činnostech ve třídě, nebát se projevit svůj názor, přednést své znalosti a dovednosti. A JAK TO VŠE PROBÍHALO? Hned v pondělí do naší třídy Zajíčků zavítali noví kamarádi – Mrazík a Meluzína (vyrobené plošné loutky). Děti je s velkou radostí přivítaly a začala moc bezva zábava. Celý týden jsme ve třídě společně s nimi pracovali, hráli si, sportovali a povídali na téma ZIMA. Děti listovaly v knihách, vedly mezi sebou rozhovory, řešily různé úkoly v pracovních listech, kladly spousty otázek a učitelky vše pečlivě prokládaly různými obohacujícími činnostmi – písněmi, četbou, ukázkami obrázků. Naučili jsme se i to, jak pracovat s dechem, poznat sílu zvuku, rychlost běhu, dobře se orientovat v prostoru aj. Součástí tohoto týdne bylo také aktivní tvoření dětí. Jednotlivé výtvory se postupně během týdne spojovaly v krásný celek – Království Mrazíka Meluzíny. Sem přispěly svojí prací všechny děti, a to bez rozdílu věku a úrovně dovedností. Otiskem rukou a následným dokreslováním vytvořily vlastní mrazíky a meluzíny, klovatinou a křídou po opláchnutí vodou vykouzlily krásné zmrzlé vločky. Celý „mrazíkovo – meluzínový“ týden se nám všem moc líbil. Učitelky vedly děti k samostatnosti, aktivitě a tvořivosti. Děti byly nadšené. Každý den se naučily něco nového. S velkým zaujetím mezi sebou komunikovaly a současně přispěly i vlastní tvořivou činností, aby se mohly na závěr týdne pochlubit svým rodičům pěknou nástěnkou.

Zajíčci - leden 2019

Aktualizováno: 29.1.2019

Aktuality

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ A POHODOVÉ PRÁZDNINY A TĚŠÍME SE NA VÁS OPĚT 2.ZÁŘÍ !

Prázdninový provoz 2019

Ke stažení


Informace pro rodiče


Zápis do MŠ
© 2019