MŠ Sedmikráska
Jídelníček
O školce
Projekty
Režim dne
Jídelníček
Akce MŠ
Platby
Fotky
Kontakt

Podpora logopedické prevence 2014/15

Ve školním roce 2014/2015 jsme v naší mateřské škole otevřeli třídu pro děti s vadami řeči. Naše práce s dětmi s narušenou komunikační schopností byla limitovaná materiálně.
Proto jsme se zapojili do rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015, který v srpnu 2014 vyhlásilo MŠMT. Náš projekt Sedm krás řeči byl vybrán mezi úspěšné !

Cílem projektu je vybavit logopedickou pracovnu v MŠ novými pomůckami a výukovými materiály, především: počítačem s výukovými programy např. Mentio, dotykovou obrazovkou, barevnou tiskárnou pro kopírování a tisk materiálů pro děti, diktafonem pro diagnostické záznamy, maňásky pro ukázku oromotorických cvičení. Dále je to Klokanův kufr pro podrobnou diagnostiku dětí, sady Logico pro rozvoj všech jazykových rovin a knížky a kartičky na vyvozování a procvičování hlásek, hru Dobble pro rozvoj zrakového vnímání.

Tímto chceme poskytnout kvalitní logopedickou péči nejen dětem zařazeným do logopedické třídy, ale i dětem z běžných tříd. Dále také budeme rodičům nabízet odborné a vstřícné zázemí s možností spolupráce při vzdělávání jejich dítěte.

V Mateřské škole Sedmikráska, Brno, Zengrova 3 jsou v současné době tří třídy. V září 2014 jsme otevřeli třídu pro podporu zdravotně znevýhodněných dětí s vadami řeči. Do třídy je zařazeno maximálně 14 dětí. Dvě děti jsou individuálně integrované v běžné třídě. Logopedická intervence zde probíhá formou každodenní individuální i skupinové práce. Z důvodu pestrosti je potřeba pomůcky i materiály obměňovat a poskytovat dětem atraktivní nabídku.


Aktivity projektu Sedm krás řeči:

  • Vybavení logopedické pracovny „Logohrátky“ pro individuální péči a herny dětí se zdravotním postižením – vadami řeči moderní výpočetní technikou
  • Diagnostická depistáž, individuání a skupinová logopedická péče
  • Spolupráce s rodiči, zapůjčení odborné literatury, pracovních listů pro výslovnou a komunikaci, konzultace
  • Konzultace s SPC, PPP
  • Tvorba logopedického portfolia - pracovních listů sloužících k procvičování výslovnosti ve škole a s rodiči v domácím prostředí
  • Tvorba logopedických sešitů pro denní logopedickou a komunikační péči
  • Prožitkové učení - dramatizace a hry s logopedickými programy na PC


Aktualizováno: 21.4.2017

Aktuality

Nové stránky sedmikraska.eu


Třída Bělásků je od zítřka 20.11.2020 v karanténě.


Nabídka zaměstnání

Mš Sedmikráska hledá asistenta pedagoga na celý úvazek, po dohodě možný zkrácený. Nástup ihned. Další info na tel.č. 702 235 006.

Preventivní hygienické opatření

Vážení rodiče, na základě zdravotní situace v Evropě, Vás prosíme, abyste před vstupem do třídy, použili dezinfekci na ruce umístěnou v chodbě u šaten.

Platby

Cena stravného 37,- Kč pro děti 3-6let
41,- Kč pro děti od 7let

číslo účtu pro stravné:12031621/0100 trvalý příkaz 3-6let 770,-Kč ; od 7let 860,-Kč vždy do 10. v měsíci
- pokud zadáte trvalý příkaz, vyúčtování stravného při nemoci proběhne na konci školního roku
- pokud máte zájem o měsíční vyúčtování platby budete platit každý měsíc uvedenou částku podle variabilního
symbolu na nástěnce

číslo účtu pro školné:115-8755030247/0100 trvalý příkaz 430,-Kč vždy do 10. v měsíci

Prázdninový provoz 2019

Ke staženíInformace pro rodiče


Zápis do MŠ
© 2020