MŠ Sedmikráska
Jídelníček
O školce
Projekty
Režim dne
Jídelníček
Akce MŠ
Platby
Fotky
Kontakt

Podpora logopedické prevence 2014/15

Ve školním roce 2014/2015 jsme v naší mateřské škole otevřeli třídu pro děti s vadami řeči. Naše práce s dětmi s narušenou komunikační schopností byla limitovaná materiálně.
Proto jsme se zapojili do rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015, který v srpnu 2014 vyhlásilo MŠMT. Náš projekt Sedm krás řeči byl vybrán mezi úspěšné !

Cílem projektu je vybavit logopedickou pracovnu v MŠ novými pomůckami a výukovými materiály, především: počítačem s výukovými programy např. Mentio, dotykovou obrazovkou, barevnou tiskárnou pro kopírování a tisk materiálů pro děti, diktafonem pro diagnostické záznamy, maňásky pro ukázku oromotorických cvičení. Dále je to Klokanův kufr pro podrobnou diagnostiku dětí, sady Logico pro rozvoj všech jazykových rovin a knížky a kartičky na vyvozování a procvičování hlásek, hru Dobble pro rozvoj zrakového vnímání.

Tímto chceme poskytnout kvalitní logopedickou péči nejen dětem zařazeným do logopedické třídy, ale i dětem z běžných tříd. Dále také budeme rodičům nabízet odborné a vstřícné zázemí s možností spolupráce při vzdělávání jejich dítěte.

V Mateřské škole Sedmikráska, Brno, Zengrova 3 jsou v současné době tří třídy. V září 2014 jsme otevřeli třídu pro podporu zdravotně znevýhodněných dětí s vadami řeči. Do třídy je zařazeno maximálně 14 dětí. Dvě děti jsou individuálně integrované v běžné třídě. Logopedická intervence zde probíhá formou každodenní individuální i skupinové práce. Z důvodu pestrosti je potřeba pomůcky i materiály obměňovat a poskytovat dětem atraktivní nabídku.


Aktivity projektu Sedm krás řeči:

  • Vybavení logopedické pracovny „Logohrátky“ pro individuální péči a herny dětí se zdravotním postižením – vadami řeči moderní výpočetní technikou
  • Diagnostická depistáž, individuání a skupinová logopedická péče
  • Spolupráce s rodiči, zapůjčení odborné literatury, pracovních listů pro výslovnou a komunikaci, konzultace
  • Konzultace s SPC, PPP
  • Tvorba logopedického portfolia - pracovních listů sloužících k procvičování výslovnosti ve škole a s rodiči v domácím prostředí
  • Tvorba logopedických sešitů pro denní logopedickou a komunikační péči
  • Prožitkové učení - dramatizace a hry s logopedickými programy na PC


Aktualizováno: 21.4.2017

Aktuality

Nové stránky sedmikraska.eu


Nástup dětí do MŠ

Informace o nástupu dětí do Mš naleznete na nových webových stránkách. /sedmikraska.eu/


Zápis do mš Sedmikráska

  • více informací naleznete na nových webových stránkách./sedmikraska.eu/

Preventivní hygienické opatření

Vážení rodiče, na základě zdravotní situace v Evropě, Vás prosíme, abyste před vstupem do třídy, použili dezinfekci na ruce umístěnou v chodbě u šaten.

Vážení rodiče, prosíme o pozastavení plateb školného na měsíc květen a červen.


Platby

Cena stravného 37,- Kč pro děti 3-6let
41,- Kč pro děti od 7let

číslo účtu pro stravné:12031621/0100 trvalý příkaz 3-6let 770,-Kč ; od 7let 860,-Kč vždy do 10. v měsíci
- pokud zadáte trvalý příkaz, vyúčtování stravného při nemoci proběhne na konci školního roku
- pokud máte zájem o měsíční vyúčtování platby budete platit každý měsíc uvedenou částku podle variabilního
symbolu na nástěnce

číslo účtu pro školné:115-8755030247/0100 trvalý příkaz 430,-Kč vždy do 10. v měsíci

Prázdninový provoz 2019

Ke staženíInformace pro rodiče


Zápis do MŠ
© 2021