MŠ Sedmikráska
Jídelníček
O školce
Projekty
Režim dne
Jídelníček
Akce MŠ
Platby
Fotky
Kontakt

OTEVŘENÍ LOGOPEDICKÉ TŘÍDY V  MATEŘSKÉ ŠKOLE SEDMIKRÁSKA, BRNO, ZENGROVA 3

Léto pomalu končí. Prázdniny jsou nenávratně pryč. Ten letošní školní rok bude v naší mateřince provázen mnohými změnami. Mateřská škola Sedmikráska, Brno, Zengrova 3 otevírá novou logopedickou třídu. Je odpovědí na zvyšující se počet dětí s komunikačními obtížemi. Do třídy bylo zařazeno 14 dětí na základě logopedického vyšetření ve Speciálně pedagogickém centru Veslařská.
Logopedická třída bude jednou ze tří tříd v této MŠ. Děti si budou hrou procvičovat fonematický sluch, zrak, hmat. Společně budou objevovat v prostorách menší třídy, která byla v minulém roce zrekonstruována. Individuální logopedická peče bude probíhat v samostatné místnosti s logopedickým zrcadlem. Dětem jsou k dispozici dvě speciální pedagožky – logopedky. Každé dítě má vypracovaný individuální logopedický plán , který se vypracoval na základě vyšetření z SPC.
S dětmi se bude pracovat hlavně v oblasti rozvoje řeči a to nejen výslovnosti, ale i gramatické stránky řeči a porozumění řeči. Dále se zaměříme na rozvoj sluchového a zrakového vnímání, rozvoj grafomotoriky a kresby a rozvoj předmatematických představ. Důležitá jsou také dechová cvičení a cvičení na rozvoj motoriky mluvidel.
Rodičům dále nabízíme logopedickou depistáž, individuální přístup k dítěti, malý počet dětí ve třídě, logopedické poradenství, edukační aktivity v rodinném prostředí.
Věříme, že otevření této třídy přinese zkvalitnění peče o děti s narušenou komunikační schopností v naší městské části a ulehčí jim nástup do základní školy.


Aktualizováno: 2.9.2014

Aktuality

Nové stránky sedmikraska.eu


Uzavření mateřské školy

Vážení rodiče, z důvodu nařízení vlády je naše mateřská škola od 1.3. 2021 uzavřena. Bližší informace naleznete na stránkách ministerstva školství https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna . Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení o ošetřovném https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu . Obědy jsou dětem odhlášeny automaticky.


Prázdninový provoz 2021

Prázdninový provoz je v naší mateřské škole od 2.-13.8.2021. Máte-li zájem, přihlaste své dítě do 4.3.2021 u třídních paní učitelek na jejich email. Netýká se rodičů na MD.

O přihlášku lze požádat emailem, přinést ji 17.3. 2021 od 8:00 do 16:00.  Termín vydání přihlášek je 10.3. 2021 od 8:30 do 16:00. Termín vrácení a vyzvednutí rozhodnutí je 17.3. od 8:00 do 16:00 v Mš.

Výdej přihlášek na prázdninový provoz v jednotlivých týdnech mateřských školách:

1.-16.7. 2021 Mš Letní 3 a Mš FAMILY Mazourova

19.-30.7. 2021 Mš Nopova 15 a Mš Šaumannova 20

2.-13.8. 2021 Na OSADĚ Koperníkova 6 a Mš Sedmikráska Zengrova 3.

Výdej přihlášek 10.3. 2021 8-16:00hod.

Odevzdání přihlášek 17.3.2021 8-16:00hod.


Preventivní hygienické opatření

Vážení rodiče, na základě zdravotní situace v Evropě, Vás prosíme, abyste před vstupem do třídy, použili dezinfekci na ruce umístěnou v chodbě u šaten.

Platby

Cena stravného 37,- Kč pro děti 3-6let
41,- Kč pro děti od 7let

číslo účtu pro stravné:12031621/0100 trvalý příkaz 3-6let 770,-Kč ; od 7let 860,-Kč vždy do 10. v měsíci
- pokud zadáte trvalý příkaz, vyúčtování stravného při nemoci proběhne na konci školního roku
- pokud máte zájem o měsíční vyúčtování platby budete platit každý měsíc uvedenou částku podle variabilního
symbolu na nástěnce

číslo účtu pro školné:115-8755030247/0100 trvalý příkaz 430,-Kč vždy do 10. v měsíci

Prázdninový provoz 2019

Ke staženíInformace pro rodiče


Zápis do MŠ
© 2021