MŠ Sedmikráska
Jídelníček
O školce
Projekty
Režim dne
Jídelníček
Akce MŠ
Platby
Fotky
Kontakt

Naše "Sedmikráska"

Mateřská škola bude otevřena od 1. června 2020.
Provoz mateřské školy bude omezený od 6. 45 – do 16. 15 hodin.

PODMÍNKY PŘIJETÍ
Na základě souboru hygienických a provozních podmínek, které byly stanoveny MŠMT ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví, jsme upravili podmínky pro přijetí dítěte do naší mateřské školy:
• Zákonný zástupce předá první den nástupu dítěte do mateřské školy Čestné prohlášení (a dále každé pondělí), s kterým se podrobně seznámí a vytiskne si jej v příloze. V případě, že rodič nemá tiskárnu, bude připravené i na místě. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

PROVOZNÍ PODMÍNKY – zákonní zástupci budou zvonit na zvonek KUCHYŇ přízemí, ŘEDITELNA
1) Provoz od 6. 45 -16.00 Žluťásci
2) Provoz od 7.15 -16.15 Modrásci
Pokud je to možné, přivádějte a vyzvedávejte děti v době provozu třídy, kterou navštěvují Vaše děti. Pokud můžete, vyzvedávejte děti po obědě.
3) Rodič předá dítě s čestným prohlášením u dveří mateřské školy. Dítěti bude přeměřena teplota.
4) Svůj příchod (ráno i odpoledne) vždy rodiče oznámí zvonkem. Ráno vyčkají na příchod učitelky nebo asistentky, které dítě předají. Ta řádně dohlédne na jeho přezutí a předá dítě učitelce do třídy.
5) V případě, že rodič vstoupí do budovy mateřské školy, dezinfikuje si ruce u vstupních dveří, svou přítomnost omezí na dobu nezbytně nutnou.
6) Pro všechny osoby přicházející do areálu mateřské školy platí povinnost zakrytí úst, nosu a dodržování odstupu 2 metry. Dítě přivede i vyzvedne z mateřské školy vždy pouze jedna osoba.
Dítě bude potřebovat batůžek, ve kterém bude mít:
• Oblečení na odpoledne v uzavřeném pytlíku (např. IKEA) + pyžamo první den
• Roušku v uzavřeném pytlíku (pro případ nutnosti)
• Náhradní oblečení v podepsaném pytlíku (bude zůstávat v MŠ, pokud nebude použité -tričko, ponožky, spodní prádlo)
• Přezůvky (budou zůstávat v MŠ)
• Pláštěnka v pytlíku
• Označenou uzavíratelnou láhev s vodou
Dítě zůstane během dopoledne v oblečení, ve kterém přijde do školky, po pobytu na školní zahradě se dítě převleče do čistého a půjde na oběd. S batůžkem odchází domů. Dbejte, aby mělo v batůžku dítě vždy čisté oblečení.

V MATEŘSKÉ ŠKOLE

7) Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
8) Neprodleně po přezutí si děti musí důkladně umýt ruce (20-30 sekund) teplou
vodou a tekutým mýdlem pod dohledem učitele.
9) V každé třídě se bude často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).
10) Aktivity dětí budou směřovány do venkovních prostor - s ohledem na počasí (na zahradě
mateřské školy.)
11) Školní stravování bude probíhat za zvýšených hygienických podmínek (použití ochranných
pomůcek).
12) V prostorách mateřské školy bude probíhat důkladná dezinfekce povrchů, předmětů, čištění
všech místností, ve kterých se děti pohybují.
V SEDMIKRÁSCE, MILÉ DĚTI,
ČAS NÁM VŠEM TAK RYCHLE LETÍ.
BUDEME SE UČIT, SMÁT
A PŘITOM SI HLAVNĚ HRÁT.


Mateřská škola Sedmikráska se nachází v klidném prostředí Židenic. Její dlouholetá historie začíná v objektu bývalé restaurace na Karáskově náměstí, kdy byl provoz zahájen 1. 2. 1951.

Později, v červenci roku 1996, byla činnost MŠ Sedmikráska přesunuta do objektu jeslí na Zengrově ulici č. 3, kde setrvává dodnes. Budova MŠ se ve spolupráci s MČ Brno - Židenice postupně rekonstruovala a další úpravy probíhají až do dnešních dnů.

Sedmikráska je školou otevřenou všem dětem, rodičům i veřejnosti. Naším obecným cílem je dovést dítě k tomu, aby získalo postupně věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí pro jeho celý život a celoživotní vzdělávání.Snažíme se vybudovat v dítěti základy sebevědomí a sebejistoty, umožnit mu být samo sebou, naučit ho přizpůsobit se životu ve společnosti, naučit ho být samostatnou osobností. Škola využívá hlavně principů a podmínek prožitkového učení – umožňuje dětem poznávat nové věci, zkoumat, experimentovat .
Cílem ŠVP „Sedmikráska“ je každé dítě individuálně rozvíjet v rámci jeho možností a schopností a připravit je na vstup do základní školy. Zároveň se snažíme o vytvoření přátelské atmosféry, která přispívá k rozvoji dítěte.


Ve školním roce 2014/2015 se poprvé otevřela v mateřské škole logopedická třída, do které byly zařazeny děti na základě logopedického vyšetření ve Speciálně pedagogickém centru Veslařská.Cílem speciálních pedagogů při práci s dětmi s vadou řeči je:

* připravit děti během pobytu v MŠ na vstup do ZŠ

* snažit se odstranit, nebo alespoň zmírnit jejich narušení komunikačních schopností

* vytvářet podmínky pro správný vývoj řeči

* rozvíjet řeč ve všech rovinách

* ve spolupráci s rodinou a SPC pro vady řeči se snažit postupně, s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem a potřebám těchto dětí, poskytnout podmínky k vytvoření základů cílových kompetencí.Mateřská škola Sedmikráska dále dětem nabízí kroužky: Logohrátky, Příprava školáků ESS, Flétnička, Technika, Barvičky, Angličtina hrou. Více informací o kroužcích se dozvíte na nástěnce v mateřské škole.MŠ je budovou dvoupodlažní, s třemi třídami. V přízemí je jedna velká třída, u které je jídelna se sociálním zařízením. V prvním patře jsou dvě třídy s jídelnou a nově vybudované sociální zařízení a místnost na lůžkoviny. Všechny třídy jsou světlé. Přízemní třída má přímý východ na dlážděnou terasu.

Součástí mateřské školy je školní zahrada. V prostoru zahrady jsou dřevěné průlezky, je zde velká skluzavka, houpačky a další vybavení pro vyžití na zahradě. Mezi dvěma pískovišti, částečně zastřešenými krycími plachtami, je malé hřiště s brankami na míčové hry.

Zřizovatel:
Statutární město Brno
MČ Brno - Židenice
Gajdošova 7IČ : 49 46 66 74
Aktualizováno: 8.4.2020

Aktuality

Prázdninový provoz v naší mateřské škole bude od 20.7. do 31.7. 2020.

Otevření školky


Nařízení č. 5/2020 o přijetí krizového opatření


Mateřskou školu otevíráme 1.6. 2020


Žádost o ošetřovné a doporučený postup k jeho podání je : Ke stažení : níže.


Nabídka zaměstnání

Mš Sedmikráska hledá asistenta pedagoga na celý úvazek, po dohodě možný zkrácený. Nástup ihned. Další info na tel.č. 702 235 006.

Preventivní hygienické opatření

Vážení rodiče, na základě zdravotní situace v Evropě, Vás prosíme, abyste před vstupem do třídy, použili dezinfekci na ruce umístěnou v chodbě u šaten.

Bezpečnostní opatření

Vzhledem k současné situaci a vládou nařízeným bezpečnostním opatřením prosíme rodiče na mateřské a rodičovské dovolené a dále rodiče, kteří jsou doma se starším dítětem a čerpají OČR, aby zvážili, ponechání si mladšího dítě doma.

Zrušení kroužků a naplánovaných akcí

Z důvodu preventivních opatření se od pondělí 16.3. pravděpodobně do 13.4. ruší všechny kroužky a naplánované akce.

Platby

Cena stravného 37,- Kč pro děti 3-6let
41,- Kč pro děti od 7let

číslo účtu pro stravné:12031621/0100 trvalý příkaz 3-6let 770,-Kč ; od 7let 860,-Kč vždy do 10. v měsíci
- pokud zadáte trvalý příkaz, vyúčtování stravného při nemoci proběhne na konci školního roku
- pokud máte zájem o měsíční vyúčtování platby budete platit každý měsíc uvedenou částku podle variabilního
symbolu na nástěnce

číslo účtu pro školné:115-8755030247/0100 trvalý příkaz 430,-Kč vždy do 10. v měsíci

Prázdninový provoz 2019

Ke staženíInformace pro rodiče


Zápis do MŠ
© 2020